Wie zijn wij?

Per dag overlijden ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Jong en oud. En dit aantal neemt toe.
Het Thoraxcentrum binnen het Erasmus MC doet veel baanbrekend onderzoek om diagnose, behandeling en kwaliteit van leven na een behandeling te verbeteren.

Wat doet de Thorax Foundation?

De Thorax Foundation zet zich in om een krachtige impuls te geven aan innovatief topklinisch onderzoek naar hart- en vaatziekten. Door financiële middelen te werven kan er veel belangrijk onderzoek gedaan worden, wat door teruglopende overheidsbudgetten anders niet haalbaar is.

De Thorax Foundation stroopt zijn mouwen op en motiveert elke Rotterdammer om ditzelfde te doen!

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de campagne, activiteiten of de onderzoeken die worden gedaan? Neem dan contact op met Meike Wiegers-Peters, Fundraising Director via: 010 703 48 02 of m.wiegers-peters@erasmusmc.nl.