Privacy

Deze website van Erasmus MC Foundation is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V.

E-mail

Een opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om gebruikers in staat te stellen om in te loggen en stelt ons in staat om u berichten te sturen.

Cookies

Kentaa maakt gebruik van cookies als u de website bezoekt. Voor meer informatie daarover zie Cookie policy.

Gegevens delen met derde partijen

Alleen Erasmus MC Foundation en Kentaa hebben inzicht in privé-informatie en transactiegegevens. Kentaa maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Gegevensbeveiliging

Er worden passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig) Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.