The Thoraquiz

The quiz masters

Still to go

Qr
from € 200 (10%)

Wij zijn Tako Buise, Koen Gaasbeek, Sten van Leeuwen en Teun Sluijs. Wij zijn tweedejaars studenten Sportmarketing en management aan de Hogeschool van Rotterdam. Wij willen graag een evenement organiseren om meer aandacht te genereren voor long en vaatziekten en doen dit dan ook in samenwerking met het Erasmus MC Thorax Foundation. Met dit initiatief willen wij bijdragen aan het onderzoek naar de behandeling van hart- en longziekten. Hiernaast hebben wij zelf ook persoonlijke ervaringen met hart en longziekten binnen onze sociale kringen.

Hetgeen wat wij willen doen om bij te dragen aan het Erasmus MC Thorax Foundation is het opzetten van een pub quiz. Hierbij willen wij zoveel mogelijk jonge deelnemers op een interactieve manier op de hoogte brengen van de hart en longproblemen die bij 2,5 miljoen Nederlanders opspelen. Door dit op deze manier aan te pakken willen wij de deelnemers ervan bewust maken dat het belangrijk is om een gezonde levensstijl te hanteren en dit ook door te spelen naar mensen om hen heen.

Wij vragen u daarom om een donatie te plaatsen om mee te doen aan dit initiatief en het mogelijk te maken voor het Erasmus MC Thorax Foundation om onderzoek te blijven doen. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan de pub quiz stuur dan een mail naar het volgende adres:

0897878@hr.nl

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 10 13-01-2021 | 22:39 Ik vind dat er meer aandacht mag zijn voor hart- en long onderzoek! Steun jullie hier dan ook graag in.
€ 10 13-01-2021 | 20:22 Dit soort initiatieven verdienen dit! Goed bezig boys!